Business plan schrijven horeca expo

In Flanders Expo, Gent zullen meer dan professionele exposanten met meer dan merken professionelen uit de sector ontvangen. Maar Horeca Expo is meer dan een gewone beurs. Ieder jaar nemen de organisatoren nieuwe initiatieven en daarmee bewijzen ze dat ze jaar in, jaar uit de vinger aan de pols houden.

Business plan schrijven horeca expo

BUSINESSPLAN - PDF

Behalve de taken van secretariaat van de directie telefoon, agenda en briefwisseling en de logistieke steun die het voor de Directie van het departement verzorgt, is het belast met de talrijke hieronder beschreven taken. Kredieten Het invoeren van de kredietaanvragen in BRUFIN is een van de taken van het secretariaat evenals het invoeren van de begrotingswijzigingen, het afsluiten van het begrotingsjaar en de lijst van de over te dragen kredieten naar op te stellen.

Kas kleine uitgaven Het bijhouden van het kasboek en de terugbetalingen van de kleine uitgaven aan de personeelsleden. Bij dringende problemen neemt het secretariaat de rechtstreekse contacten met de cel Vergaderingen.

Het secretariaat stelt eveneens de speciale lijst op van de dossiers van de Gemeenteraad voor het administratief toezicht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Www.perfectview.nl

Alle uittreksels van de beslissingen van het College en de Raad worden afgeprint en gearchiveerd door het centraal secretariaat. Het secretariaat beantwoordt de correspondentie en legt ze voor aan de Directie. Ze is eveneens verantwoordelijk voor het klassement en de archiefverwerking.

Het jaarlijkse verslag wordt door de cel verzameld en doorgestuurd naar de cel Protocol. Het doel hiervan is, op basis van een opleiding, de nieuwe agenten in te lichten over het departement Organisatie in zijn geheel.

Lijsten voor alle secties opstellen en doorzenden naar het Departement Personeel na werkhervatting, na een langdurige ziekte, voor het jaarlijks onderzoek en anderen - Arbeidsongevallen aangiften en onderzoeken 4.

De noden van de secties betreffende meubilair worden door het centraal secretariaat verzameld, die de bestellingen doorstuurt naar de Aankoopcentrale en het geleverde materiaal in ontvangst neemt.

business plan schrijven horeca expo

Projector, Pc 11 2 2. Sinds de regionalisering van de nieuwe gemeentewet geldt deze regel niet meer voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De installatievergadering van de Gemeenteraad van de Stad Brussel volgend op de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober vond plaats op 1 december Het aantal gemeenteraadsleden dat een gemeente telt, wordt bepaald door de nieuwe gemeentewet in functie van het aantal inwoners.

De Gemeenteraad van de Stad Brussel is samengesteld uit 47 leden. De schepenen worden door de gemeenteraad en in zijn schoot verkozen. Overeenkomstig artikel 16 van de nieuwe gemeentewet ligt het aantal schepenen in een gemeente vast volgens het aantal inwoners. De gemeenten die deze bepaling toepassen, genieten van een bijzondere dotatie.

Overeenkomstig artikel 16 van de nieuwe gemeentewet telt het Schepencollege van de Stad Brussel 9 schepenen. De coalitie die zich heeft gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober heeft aan de Gemeenteraad voorgesteld om van de mogelijkheid gebruik te maken en om het aantal schepenen te verhogen van 9 naar Dit voorstel werd door de Gemeenteraad aangenomen en er werd ter zitting overgegaan tot de verkiezing van een tiende schepen.

Voorbeeld draaiboek evenement | Meervaart Congres & Event

Sedert 1 decembertelt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel dus 11 leden, te weten 1 burgemeester en 10 schepenen. Op de 42 uittredende raadsleden die deelnamen aan de verkiezingen werden er 26 opnieuw verkozen. De ambtstermijn volgend op de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober ving aan op 1 december met de installatievergadering van de hernieuwde Gemeenteraad.

Hij legde op 29 november de eed af voor dhr. De Raad nam akte van de afstand van mandaat in hoofde van 3 personen, wat aanleiding gaf tot de installatie van 3 opvolgers tijdens de installatievergadering van 1 december Khamis Mushayt, Saudi Arabia.

Nzerekore, Guinea. Ha Noi, Viet Nam. A promotional plan contains a detailed strategy for expanding your business or marketing a particular product.

Monitor Boyfriend Lg Optimus L5 Free, The New Spying Software for Monitoring cell location! Here is the You can Access on Messages Online! Sport FM Innovatie- prijs spreekt brede doelgroep aan “De sportbranche stimuleren om te blijven innoveren” De Sport FM Innovatieprijs werd uitgereikt tijdens de derde editie van de Dag van de Sportaccommodaties op 13 maart in de Expo Houten.

July - December Project manager Horeca Expo Organisation of METRO’s m² booth at the annual Horeca Expo fair in Ghent. For this project I was the main responsible and contact person for the organisation, new design, strategy, budget, communication and monstermanfilm.com: Content & Event Coordinator bij .

solitude citaten "I think perfectionism is based on the obsessive belief that if you run carefully enough, hitting each stepping-stone just right, you won’t have to die.

Calaméo - Jaarverslag